Lezingen

Archief

Lezing 13 oktober 2015, Onderwerp: Flora en Faunawet
Lezing 24 november 2015, Onderwerp: Prairie in de openbare ruimte
Lezing 26 januari 2016, Onderwerp: Ziekten en aantastingen in bomen, van alle tijd
Lezing 22 maart 2016, Onderwerp: Contracten
Lezing 8 november 2016, Onderwerp: Werken aan/op begraafplaatsen
Lezing 17 januari 2017, Onderwerp: Beeldkwaliteit, middel of doel?
Lezing 21 februari 2017, Onderwerp: Het belang van een passende grond
Lezing 28 maart 2017, Onderwerp: Water is essentieel voor groen in de stad
Lezing 24 oktober 2017, Onderwerp: Bestaande grond opwaarderen tot duurzame groeiplaats
Lezing 21 november 2017, Onderwerp: Vernieuwd samenwerken in de buitenruimten
Lezing 23 januari 2018, Onderwerp: Contracten/bestekken en het aanbestedingsrecht, de rechten en plichten
Lezing 20 februari 2018, Onderwerp: Nieuwe assortiment bomen en de gebruikswaarde