Bestrijding Japanse Duizendknoop
27-11-2018

Resultaten praktijkproef bestrijding duizendknoop. In 2011 is Probos begonnen met onderzoek naar bestrijding van invasieve soorten, omdat er vanuit het beheer steeds meer vragen over geschikte methoden gesteld werden. Uit beschikbare kennis en wetenschappelijke literatuur bleek het niet mogelijk om één of meerdere methoden aan te wijzen die in Nederland succesvol zouden zijn bij bestrijding van Aziatische duizendknopen.

Daarom is in 2013 de landelijke praktijkproef bestrijding duizendknoop opgestart om meerjarig onderzoek te doen naar kostenefficiëntie en effectiviteit van een aantal bestrijdingsmethoden. Op ongeveer 120 locaties zijn gedurende 4 groeiseizoenen zeven bestrijdingsmethoden en varianten daarop getest. De bestrijdingen zijn uitgevoerd door de 31 terrein beherende organisaties die mee wilden werken aan de praktijkproef. Tijdens de lezing worden de resultaten van de bestrijdingsmethoden toegelicht en wordt inzichtelijk gemaakt welke methoden het meest effectief en kostenefficiënt zijn.

Joyce Penninkhof

Joyce Penninkhof