De Levende Stad
30-10-2018

Wellantcollege is partner in de campagne Nederland Zoemt. Deze campagne richt zich specifiek op de diverse soorten wilde bijen en minder op de hongingbij. Wellantcollege is verantwoordelijk voor de training van de groene professional aangaande dit onderwerp.

Concrete uitwerking voor de rol van Wellantcollege:

De cursus wilde bijen gericht op grootschalig groen voor gemeenten, groenvoorzieners en beheerders loopt goed. Dat is niet voor niks. Heidi Kamerling, projectleider vanuit Wellantcollege, zal uit leggen waarom kennis over inrichting en beheer van groen t.a.v. wilde bijen belangrijk is voor zowel opdrachtgevers alsmede groenaannemers.

Er zijn tot nu toe 27 gemeenten die de titel Bijvriendelijke gemeente hebben ontvangen van Nederland Zoemt. De verwachting is dat dit er komend jaar nog veel meer gaan worden. Dit zal vertaald gaan worden in de eisen die gemeenten gaan stellen aan aannemers.

Heidi Kamerling

Heidi Kamerling