Flora & Faunawet 13-10-2015

Lezing dinsdag 13 oktober 2015

Onderwerp: Flora en Faunawet

Spreker: Pim Godschalk,  Milieuadviesbureau ATKB

Zaal open 19.00 uur, aanvang 19.30 uur

Vereenvoudigd, beter gebalanceerd en gemoderniseerd; dat is het devies voor het nieuwe wetsvoorstel voor de Wet natuurbescherming, opgesteld door het ministerie van Economische Zaken. In de nieuwe wet wordt de Flora- en faunawet vervangen door het onderdeel soortenbescherming. De verboden blijven behouden (zoals een verbod op het verstoren van nesten), de lijst met beschermde soorten wijzigt echter. Wat betekent de Wet natuurbescherming voor u? De ecoloog gaat hierop in en beschouwt de aanstaande veranderingen en de gevolgen ervan voor de uitvoering van werkzaamheden.

Pim Godschalk

Pim Godschalk

Hieronder een impressie van de avond:

Flora en fauna lezing 13-10-2015_01 Flora en fauna lezing 13-10-2015_02 Flora en fauna lezing 13-10-2015_03 Flora en fauna lezing 13-10-2015_04