spinselmot

Ziekten
26-01-2015

Lezing dinsdag 26 januari

Onderwerp:   Ziekten en aantastingen in bomen, van alle tijd

Spreker: Henry  Kuppen,  Directeur Terra Nostra

Zaal open 19.00 uur, aanvang 19.30 uur

Steeds meer ziekten en aantastingen teisteren ons bomenbestand. Het succes vaneen ziekte of aantasting is afhankelijk van het volume van de voedselbron, door het toepassen van soortendiversiteit wordt aan de bron van het probleem gewerkt. In de tussentijd hebben we nog steeds te handelen met de ziekten en aantastingen, belangrijk is om het risico van een aantasting vast te stellen. Op basis van risico kunnen monitoringsmodellen en beheermaatregelen worden ontwikkeld. Bij geïntegreerd beheer van ziekte en aantastingen worden risico milieubelasting vermindert en kosten beperkt. Voorbeelden van actuele en komende ziekten en aantastingen met de bijbehorende risico

Henry Kuppen

Henry Kuppen

Hieronder een impressie van de avond:

lezing-ziekten-en-aantastingen-1lezing-ziekten-en-aantastingen-2