Groene Hotspot Houten

Groene Hotspot Houten is een online learning community voor hoveniers, groenbedrijven en urban greeners. Van studenten en docenten aan de groene opleidingen, tot professionals uit het bedrijfsleven en overheid. Een ontmoetingsplek waar iedereen een bijdrage kan leveren aan actuele thema’s en vraagstukken uit de groene leefomgeving, zoals bijvoorbeeld: biodiversiteit, waterbeheersing en groen in stedelijk gebied.

Het doel van Groene Hotspot Houten is om groen onderwijs nog beter op de kaart te zetten, een leven lang leren te stimuleren en het belang hiervan te onderschrijven. Alleen door samen te werken kunnen we blijven innoveren en investeren in talentontwikkeling in de groene sector.