Kenniscentrum Wellant

Sinds een jaar is het Kenniscentrum Leefomgeving en Diermanagement van Wellantcollege mbo gestart op de locatie Houten.

Het Kenniscentrum brengt het onderwijs, bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties bij elkaar zodat er projectonderwijs kan plaats vinden. In projectonderwijs leren studenten om in echte situaties, in het werkveld, vragen op te lossen waarbij het leren centraal staat. Met projectonderwijs bereiden we studenten voor op een steeds veranderende arbeidsmarkt.

Daarnaast stimuleert het Kenniscentrum Leefomgeving & Diermanagement kennisdeling. Dat is voor de student (aankomend professional) alsmede de professional in de Leven Lang Leren markt. Te denken valt aan brancheopleidingen van de VHG en diverse cursussen. Ook een platform als de groene studieclub sluit hier goed op aan.

De formele doelstellingen van het Kenniscentrum zijn:

  1. Ontwikkelen van een innovatief en duurzaam kenniscentrum voor de sectoren leefomgeving/groen, dier en vee op basis van ontwikkelingen in de maatschappij, de sector en het onderwijs.
  2. Met partners uit overheid en bedrijfsleven participeren in contextrijke, authentieke projectopdrachten waarbij het leren van studenten centraal staat. Hierbij valt te denken aan regioleren, kenniswerkplaats en projectonderwijs.
  3. Stimuleren van een Leven Lang Leren voor de (aankomend) professional Namens het Kenniscentrum Leefomgeving en Diermanagement

Projectmedewerker, Otto Florijn opj.florijn@wellant.nl

Projectleider Heidi Hekman-Kamerling hk.hekman@wellant.nl

Voor algemene vragen etc. kunt u ook mailen naar: kenniscentrumhouten@wellant.nl