Lezingen

Lezingen

Lezing dinsdag 30 oktober 2018, Onderwerp: De levende stad
Lezing dinsdag 27 november 2018, Onderwerp: Bestrijding Japanse Duizendknoop
Lezing dinsdag 29 januari 2019, Onderwerp: Daktuinen en klimaatadaptatie
Lezing dinsdag 19 februari 2019, Onderwerp: Maaien met echte kansen voor natuur

Voor de periode 2018-2019 zijn een viertal lezingen gepland op de locatie Wellant College te Houten. Lezingen zijn vrij toegankelijk. Zaal open 19.00 uur aanvang lezing 19.30 uur. Rond 21.00 uur eindigt de lezing en is er ruimte voor discussie.  Na afloop kan men onder het genot van een drankje napraten waarna om 22.00 uur de deuren gaan sluiten.

Adres Wellant College Houten is:
Randhoeve 2
3992 XH Houten

Routebeschrijving:
U loopt vanaf de parkeerplaats bij de hoofdingang (randhoeve 2) naar het spoor en volgt het spoor over de rondweg heen. Daarna gaat u rechtsaf de schooltuin op. In het  gebouw naast de kas  is de ingang voor onze bijeenkomsten (lokaal 1.5).

Routekaart locatie lezingen