Clever and cool
14-01-2020

Landschapsarchitecte Wiebke Klemm presenteert vernieuwende wetenschappelijke inzichten over de positieve effecten van stedelijk groen, van straatboom tot stadspark, op het stadsklimaat. Zij legt uit hoe stedelijk groen het stadsklimaat en ook de temperatuurbeleving en het gedrag van stadsbewoners beïnvloed, en hoe die kennis gebruikt kan worden in het ontwerp van openbare ruimte. Zij pleit niet alleen voor ‘meer groen’, maar vooral voor ‘effectief groen’ om onze steden klimaatbestendig in te richten.

Wiebke Klemm (Eigenaar adviesbureau UrbanGreenScape & sr. beleidsadviseur Openbare Ruimte & Duurzaamheid bij de gemeente Den Haag)

Wiebke Klemm

Wiebke Klemm