Kalk voor beplanting

Invloed van bodem en bemesting op de vitaliteit van beplanting en bomen
19-11-2019

De structuur van en het bodemleven in de grond hangen nauw samen met de calcium-magnesium verhouding in de bodem. Calcium is onder invloed van de zure regen in de jaren 70, 80 en 90 minder beschikbaar geworden. Beide elementen verdwijnen ook als blad geruimd en afgevoerd wordt. De effecten hiervan, en mogelijke oplossingen, komen tijdens deze lezing aan de orde.

Wilma Windhorst, adviseur bij AgroPoli en Biocontrole
www.agropoli.nl
www.biocontrole.nl

Wilma Windhorst

Wilma Windhorst