Organisatie groenstudieclub midden Nederland

Organisatie

De studieclub is opgericht door een aantal personen(stuurgroep) die allen werkzaam zijn in /met de Openbare Ruimte op verschillende vakgebieden. Met onze website sluiten wij aan op de reeds bestaande website www.groenstudieclub.nl  Hierop worden de reeds bestaande studieclubs Arnhem en Midden Brabant vermeld.

De studieclub is eenvoudig van opzet en aansturing en kent geen ledenbestand. De stuurgroep komt een enkele keer bijeen om lezingen en de uit te nodigen gastsprekers te bespreken. Door deze werkwijze kan ieder zijn tijd in eigen activiteiten steken

De stuurgroep bestaat uit de volgende personen:

Hans Booij

Hans Booij

Dirk Doornenbal

Christian de Wit

Otto Florijn

Jeroen van Gaalen

Arno Hoefakker